Om oss

Narahandel.se är en gemensam marknadsplats för lokal handel online. E-handeln finns för att
företagen på ett effektivt sätt ska kunna exponera sina varor för butikernas kunder. Tillsammans med
stöttning från Leader och Jordbruksverket vill vi stärka handeln lokalt. Narahandel.se är den personliga e-handeln med urval från lokala butiker!
Vi på Nära Handel AB finns som en brygga mellan handlare, politiker, EU-finansieringar och varandra.
Tillsammans nätverkar vi, deltar i handelsfrågor och affärsutvecklar. Nära handel hjälper handlare
och lokala företag att digitalisera sina verksamheter och utvecklas i takt med omvärlden och dess
makrotrender.